Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na dzień 11 lutego:)

 

 Uczniowie naszej szkoły przez cały miesiąc luty uczestniczyli w działaniach poszerzających i utrwalających wiedzę nt bezpieczeństwa w sieci:

1. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez kolegów z klas 7. Realizowano z pomocą nauczyciela program sieciaki.pl.

2. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w szkolnym konkursie plastycznym "Działajmy razem-Dzień Bezpiecznego Internetu"- klik.

3. Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w webinarium nt prywatności w sieci- klik.

4. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w Escape Roomie dot. DBI.

5. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w szkoleniach e-learningowych nt zagrożen płynących z sieci.

6. Uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w lekcji w ramch akcji fundacji orange #jestnaswięcej przeciwko hejtowi.

7. Zorganizowano lekcję z policjantem w ramach bezpieczeństwa w internecie dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły-klik.

8. Zorganizowany został apel, gdzie uczniowie klas IV-VIII przedstawiali utwory muzyczne z własnymi tekstami nt bezpieczeńtwa w internecie. Forma konkursowa-klik.

9. Rozmowa z rodzicami nt bezpieczeństwa i korzystania z telefonów w sposób bezpieczny- spotkania z rodzicami.

 

Szczegóły akcji- na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html.