Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

W okresie od października do 20 grudnia uczniowie klas II a, II b oraz klasy I wraz z wychowawczyniami Gabrielą Gorol, Renatą Flakus, Haliną Pentak uczestniczyli w  międzynarodowym projekcie  - Christmas customs and traditions in my country  (Świąteczne zwyczaje i tradycje w moim kraju), do którego zgłosiło się 16 partnerów z różnych krajów.

Każda z klas z naszej szkoły indywidualnie realizowała swoje zadania. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę i zdobyli nowe doświadczenia.

 

This project compose of 3 parts (each part should be completed in one week).

First part: Christmas baking. Traditional cookies for your country. 

Second part: Creation of Christmas decorations or Christmas postcards. We can even exchange them during this part.

Third part: Listening and singing of Christmas carols.

CELE

The main goal of this project is establish the cooperation with primary and special schools in outland and get to know a new friends. In this work we would like to familiarize our partners schools with christmas customs, create a christmas card and christmas ornaments for friends, bake some traditional cookies and support the creativity and manual ability of children.

POSTĘP DZIAŁAŃ

The project is prepared for first 3 weeks of December. Children are supervised by teachers during activities. They are listenning and singing christmas songs and carols. They are creating christmas cards and ornaments by different techniques and by own fantasies for friends. They will bake some cookies with teachers help.

SPODZIEWANE REZULTATY

To know a new friends and to familiarize with christmas customs in partners school. The next to send some christmas cards and ornaments to the other children. We would like to also familiarize parents of our students and publish this materials on Twinspace and exchange our experience and ideas with partners school.