Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Malta - Discovering English - Speaking Countries

W roku szkolnym 2015/2016 klasa Va z wychowawczynią Anetą Rygoł i nauczycielką plastyki Niną Wolską uczestniczyła w ciekawym projekcie e-Twinningowym „Discovering English - Speaking Countries”. Realizowaliśmy ten projekt w języku angielkim ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka z Michowic.

 

Celem projektu było zaznajomienie dzieci z krajami anglojęzycznymi, z uwarunkowaniami geograficznymi, symbolami narodowymi, tradycjami, najważniejszymi zabytkami, kuchnią i kulturą wybranego kraju. Uczniowie realizując projekt mieli również za zadanie rozwijać swoje umiejętności językowe, umiejetności pracy w grupie i wyszukiwania informacji z różnych źródeł.

Realizowaliśmy ten projekt w miesięcznych cyklach. Każda ze szkół uczestniczących wybierała kraj anglojęzyczny, z którym się zapoznawała i dzieliła się efektami swej pracy z druga szkołą.

Ponieważ uczestnicząc w projekcie unijnym „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanym przez PO WER, brałam udział w szkoleniu na Malcie i dzieciom podobał się ten kraj, szybko dokonaliśmy wyboru. Współpracująca szkoła wybrał Kanadę.

Pierwszym etapem projektu było przedstawienie grup dzieci i nauczycieli uczestniczących w projekcie, w tym celu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy krótki filmik. Następnym krokiem  zapoznania się z Malta było  poznanie symboli i geografii Malty. Ciekawym etapem projektu było zapoznanie się ze znanymi osobami wybranego kraju anglojęzycznego. Dzieci wybierały aktorów, sportowców, postaci filmowe czy też głowy państwa.

Dzieci poznały też typowe potrawy maltańskie, zwyczaje kulinarne i kulturowe oraz obyczajeMaltańczyków.

Ostatnim etapem projektu było zaprezentowanie efektów pracy  w formie prezentacji multimedialnej.

Projektowi e-Twinning dał uczniom naszej szkoły mieli możliwość użycia języka angielskiego w praktyce, dzięki udziałowi rozwijali swoje umiejętności językowe, pracowali w grupie, łamali bariery językowe i społeczne poznali kultury, obyczaje dalekich krajów anglojęzycznych. Dzielili się wiedzą i efektami swojej pracy.

Uczniowie chętnie podejmowali każde działnia i czerpali z nich wiele radości, dlatego jestem pewna, że już wkrótce rozmoczniemy współpracę ze szkołami w kolejnych projektach.