Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Platforma projektu

Projekt jest prowadzony na platformie eTwinnig

https://twinspace.etwinning.net/35705/home