Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

„Komunikowania się w językach obcych” jest jednym z ośmiu kluczowych kompetencji
zawartych w programie Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Jednym z najbardziej popularnych języków jest język angielski, który jest głównym środkiem komunikacji dla ludzi  różnych narodowości i krajów, a liczba osób, które go studiują  nadal rośnie. To sprawia, że ​​temat dzieci uczących się języka angielskiego jest bardzo istotny.

Cele:
1. Dać dzieciom możliwość zdobywania wiedzy wprowadzając język angielski w ciekawy sposób i w luźnej atmosferze.
2. Wykorzystać gotowe utwory jako sposób nauczania dzieci, poprzez  rozwijanie zdolności naśladowania, budzenia  radości z wymawiania różnych słów i zwrotów
3. Zachęcić najmłodszych do słuchania, odróżniania, rozpoznawania i wymawiania dźwięków, rytmów i schematów  intonacyjnych, połączonych z wymową języka obcego.
4. Dać dzieciom możliwość uczenia się od siebie, wymiany pomysłów i doświadczania radości z sukcesu.

W projekcie „Learn English via songs” (Nauka angielskiego poprzez piosenki) piosenka jest kluczowym elementem. Partnerzy szukają i wybierają piosenek dla dzieci w języku angielskim, nadające się do projektu. Uczą się piosenek i udostępniają filmy na platformie projektu. Dzieci uczą  się od siebie nawzajem i nabywają  umiejętności językowe. Uczniowie - uczestnicy projektu- spotykają się też on-line za pośrednictwem portali społecznościowych i prowadzą konwersacje "na żywo". Jest to okazja nie tylko do wspaniałej zabawy na odległość, ale również sposób na zaspokojenie naturalnej potrzeby  ciekawości dzieci.