Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

O projekcie

Głównym zadaniem projektu było wysyłanie z różnych okazji ręcznie wykonanych kartek z życzeniami w języku angielskim. Niejednokrotnie kartki zawierały również życzenia w ojczystym języku nadawców lub informacje o kraju, z którego kartkę wysłano.

Poprzez udział w projekcie uczniowie poznali różnice językowe oraz położenie geograficzne krajów, z którymi nawiązali współpracę. Z otrzymywanych kartek dzieci tworzyły wystawki. Niezależnie od tego na platformie udostępniane były  również i oglądane przez wszystkich uczestników projektu zdjęcia dokumentujące proces pracy.

Wysyłanie i otrzymywanie kartek w innych językach dawało nam wiele radości a ponadto napełniło nas dumą i wzmocniło naszą świadomość narodową.