Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

POZNAJEMY KRAJ

Jedziemy do Wrocławia!

W dniu 19 czerwca pojechaliśmy na wycieczkę do Wrocławia. Było sporo atrakcji. Na samym początku spacerowaliśmy i zwiedzaliśmy STARE MIASTO. Widzieliśmy także UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Następnie udaliśmy się do MUZEUM PANA TADEUSZA, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej. Jedna grupa zdobywała informacje o staropolskim dworze, wykazywała się umiejętnością nakrywania do stołu, brała udział w ćwiczeniach wielozmysłowych (węch, słuch, wzrok, dotyk), a druga rozwijała umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania oraz argumentowania. Uczestnicy rozwiązywali zadania, ćwicząc inteligencję, spostrzegawczość, a także szyfrowali wiadomości oraz odkrywali różne muzealne tajemnice. Następnie udaliśmy się na OSTRÓW TUMSKI, a potem pojechaliśmy na SKY TOWER. Znaleźliśmy się bardzo wysoko i podziwialiśmy z góry całe miasto. Było co oglądać! W czasie wycieczki był także czas na pyszny obiad, lody i zakup pamiątek. To była długa wycieczka, ale bardzo interesująca.