Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 5 lutego odwiedził nas pan policjant.

Pan policjant przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa w czasie nadchodzących ferii zimowych.