Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

HERBATKA DLA KOCHANEJ BABCI I KOCHANEGO DZIADKA

Z tej okazji 22 stycznia my wnuczęta przygotowaliśmy niespodziankę dla kochanej babci i kochanego dziadka. Zorganizowaliśmy spotkanie z słodkim poczęstunkiem. Zaprezentowaliśmy program artystyczny, recytowaliśmy wiersze i śpiewaliśmy piosenki. Składaliśmy życzenia, wręczaliśmy laurki i upominki naszym kochanym babciom i dziadkom.

NIECH NAM ŻYJĘ WSZYSTKIE BABCIE I DZIADKOWIE 100 LAT - 
TEGO Z CAŁEGO SERCA ŻYCZYMY!