Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 343573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej - opracowała mgr Renata Flakus

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W KLASIE III B

 

 

Przedmiot: Edukacja Wczesnoszkolna

Klasa: III

Temat: Co wiemy o zdrowym odżywianiu?

 

Cel główny:

Przypomnienie znaczenia owoców i warzyw w życiu człowieka. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 

Cele operacyjne:

 

uczeń:

- czyta polecenia i postępuje zgodnie z nimi,

- potrafi rozwiązać krzyżówkę,

- potrafi zgodnie i efektywnie pracować w grupie,

- umie czytać ze zrozumieniem,

- wykonuje ilustrację warzyw owoców.

 

 

Metody:

- asymilacji wiedzy: elementy dyskusji, elementy wykładu,

- samodzielnego dochodzenia do wiedzy, giełda pomysłów,

- praktyczna: praktyczne działanie

Formy:

indywidualna jednolita, zbiorowa  i zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne:

figury geometryczne, korale matematyczne, teatrzyk dziecięcy, schematy warzyw i owoców do rachunku pamięciowego, krzyżówka, pisaki, ilustracje, karty pracy, informacje na temat witamin.

 

 

Przebieg zajęć:

 

 

1. Powitanie dzieci – zabawa „Sałatka owocowa” integrująca zespół

    klasowy.

2. Rebus, zagadka i krzyżówka z hasłem – nawiązanie do tematu.

-  Hasła tej krzyżówki to nazwy owoców, które znajdziesz w podanym przepisie. Rozwiązanie tej krzyżówki to bardzo smaczna potrawa.

    Dzieci rozwiązują krzyżówkę – mogą pracować parami, lecz nanoszą

    odpowiedzi samodzielnie do swoich kart pracy.

    Hasło: Owoce i warzywa.

3. Przypomnienie wiadomości dotyczących walorów zdrowotnych płynących ze

    spożywania owoców i warzyw. 

4. Teatrzyk dziecięcy – tworzenie scenek z wykorzystaniem schematów

    owoców i warzyw.

5. Rozwiązanie kart pracy.

    Sałatka warzywno-owocowa może zawierać w swoim składzie wiele

    i warzyw owoców:

   - uczniowie porządkują warzywa i owoce z kolorowej tektury, na których

     naniesione działania do obliczenia. Wyniki należy uporządkować od

     liczby najmniejszej do największej.

6. Zabawa ruchowa „Zabawa w kucharza”.

7. Układanie warzyw i owoców z figur geometrycznych –

    Kosz - kolorowe warzywa i owoce.

8. Wykonanie ilustracji warzyw i owoców.

9. Podsumowanie zajęć –

    pantomima „Co dzisiaj jesz?” - „Jem warzywa i owoce przez cały rok”.

 

Opracowała:

 

mgr Renata Flakus

Szkoła Podstawowa w Woźnikach