Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7 tel. 781 982 047 - sekretarka tel. 781 982 048 - dyrektor tel. stacjonarny-34 3573470 e-mail: szkolawozniki@wp.pl

PROGRAM GLOBE

Międzynarodowy, badawczy program edukacyjny - Global Learning and Observations to Benefit the Environment

Od maja 2017 roku w Gimnazjum a obecnie w Szkole Podstawowej w Woźnikach realizowany jest PROGRAM GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Program jest realizowany w Polsce na podstawie umowy zawartej w 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a Urzędem ds. Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Koordynatorem Programu GLOBE w Polsce jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie.

 Jest to międzynarodowy, badawczy program edukacyjny, który łączy uczniów, nauczycieli i naukowców w działaniach na rzecz poznania problemów środowiska naturalnego. Celem jest zrozumienie interakcji pomiędzy atmosferą, hydrosferą, biosferą, geosferą i kriosferą. Udostępnianie na zebranych w ramach Programu danych na portalu społecznościowym (www.globe.gov) oraz współpraca z naukowcami stanowi rzeczywisty wkład uczestników w globalne badania naukowe. Udział w Programie sprzyja doskonaleniu umiejętności ICT i rozwija poziom znajomości języka angielskiego. W naszej szkole wybrani, chętni uczniowie prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych:

  • temperatura powietrza (temp. aktualna, minimalna, maksymalna)
  • obserwacja stopnia zachmurzenia i rodzajów chmur
  • obecność smug kondensacyjnych
  • zjawiska towarzyszące
  • ciśnienie atmosferyczne
  • wilgotność powietrza odczytywana z psychrometru (temperatura termometru suchego i zwilżonego)
  • opady i ich pH
  • pokrywa śnieżna

Pomiary przeprowadzane są codziennie w czasie południa lokalnego, przyrządy umieszczone są w klatce meteorologicznej. Wyniki badań są publikowane w języku angielskim na portalu i wykorzystywane przez innych naukowców z całego świata. Następnie są porównywane z pomiarami wykonywanymi przez satelity, nauczyciele koordynujący Program w szkole otrzymują gotowe raporty porównawcze.

Dzięki wykorzystaniu takich innowacyjnych narzędzi do nauki przedmiotów przyrodniczych uczniowie ćwiczą umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi jak i doskonalą znajomość języka angielskiego.

 

 

Nauczyciele koordynujący realizację PROGRAMU GLOBE w szkole:

mgr Daria Płaszczymąka, mgr Marzena Imiołczyk