Wycieczka

Wycieczka do Żarek na warsztaty pszelarskie oraz wyrabianie zabawek z siana. 

NA GÓRĘ