Logopedia

Czym zajmuje się logopeda w naszej szkole!

 W naszej szkole opieką logopedyczną objęte są dzieci klas 1 - 3. Praca z logopedą ma na celu przede wszystkim usunięcie występujących u dziecka wad wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, słuchu fonematycznego, pamięci słownej, analizy i syntezy. W przypadku dzieci...

NA GÓRĘ